Az ALAPÍTVÁNY  története

Az Alapítványt az egykori Csepel Művek vállalatai hozták létre 1991-ben. Az Alapítvány vagyona a vállalatok résztulajdonában álló épület volt, mint induló tőke.

A Fővárosi Bíróságon 1495. sorszám alatt 12.Pk.64904. számon jegyezték be, 1991. március 26-án. A közhasznú  minősítést 1998-ban nyerte el.

Az Alapítvány célja: a kerület, tágabb értelemben a főváros és agglomerációja lakosai kulturális igényeinek kielégítése, művészeti együttesek, tartós közösségek működtetése, szakmai-, nyelvi- és egyéb oktatás elősegítése, klubfoglalkozások biztosítása. Ennek szellemében könyvtárt, befogadó színházat, művészeti együtteseket, klubokat, szakköröket, tanfolyamokat működtet. Csepel meglévő kulturális, közösségi értékeinek, javainak ápolása, annak mind szélesebb körben való megismertetése. A magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a helyi lakosság felé. Szerepet vállalunk a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. 

Jó együttműködést alakított ki a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával, így minden évben Közművelődési Megállapodás keretében segítette az Alapítvány munkáját – kiemelten a Csepel Színház működését.

Az Alapítvány tagja a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének, ezen egyesületen keresztül pályázat útján állami működési támogatásban részesült. 

Intézmény neve: Csepeli Munkásotthon Alapítvány

Székhelye: 1215 Budapest, Árpád utca 1.

Szervezet típusa: Közművelődési Intézmény

Intézményvezető: Takács Mónika Ibolya

 Fenntartó típusa: Alapítvány

Alapítvány kuratóriumának elnöke

Nagy József  nagy.jozsef@csmoa.hu

A kuratórium tagjai:  

Hierholczné Faragó Tünde

 Dr. Szentkirályi Aladár Miklós

Molnár Krisztián 

Tóth Endre

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0001495

Adószám:  19662989-2-43

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú

Gazdálkodás módja: Önálló

Fő tevékenységi köre: Kulturális szolgáltatás


Alapító okirat 2020

Alapítói okirat 2020 12 31_.pdf

A Csepeli Munkásotthon Alapítvány 2024. évi munkaterve és költségvetése

Munkaterv - 2024.pdf

Szolgáltatási terv 2024

CSMO szolgáltatási terv 2024.pdf